?>

Kontakt

Postaw na:

Wygodę: cała część formalna leży po naszej stronie

Wsparcie: pomoc na każdym etapie wniosku i w trakcie spłaty kredytu

Bezpieczeństwo: znajomość procedur bankowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę PARTNER FINANSOWY z siedzibą przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, iż dane podaję dobrowolnie oraz że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich uzupełniania i uaktualniania.

Partner Finansowy

Tel.kom. 502 062 671

Tel.kom. 503 079 923

mail: biuro@partnerfinansowy.net

www.partnerfinansowy.net